Senior Klub Púchov


Prerušeniu distribúcie elektriny v budove ZPS

Dátum: 26. 1. 2024   Autor:    Prečítané: 3719

Dňa 30.01.2024 od 7,30 hod. – 16,30hod. na základe oznámenia Dispečingu prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenskej distribučnej , a. s. dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny v budove ZPS. 

Prevádzka ZPS bude fungovať v obmedzenom režime tak, aby neboli žiadnym spôsobom ohrození naši klienti. 

Keďže nebudú v budove fungovať svietidlá na schodištiach a chodbách, a tiež prevádzka bude dočasne bez výťahov (núdzový výťah bude fungovať len pre účely zamestnancov a zachovania chodu zariadenia), prosíme rodinných príslušníkov a blízkych klientov o maximálne obmedzenie ich návštev počas týchto vyhradených hodín, prípadne preloženie návštevy na iný deň.

Ďakujeme za porozumenie.
zamestnanci Senior Klubu n. o.